Μετατόπιση μακριά από το ασταθές ηλεκτρικό δίκτυο με ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρίες

Μαζί με την αύξηση των ποσοστών ηλεκτρικής ενέργειας και τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που βλέπουμε από το σύστημα δικτύου μας, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να απομακρύνονται από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και αναζητούν πιο αξιόπιστη παραγωγή για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από την αποτυχία του δικτύου;

Ενώ το ενεργειακό δίκτυο είναι ισχυρό και αρκετά εντυπωσιακό, τα προβλήματά του αυξάνονται, καθιστώντας την εναλλακτική ενέργεια και την εφεδρική ισχύ ακόμη πιο απαραίτητη για την επιτυχία κατοικιών και επιχειρήσεων.

1. Αποτυχία υποδομής

Καθώς ο εξοπλισμός μεγαλώνει, γίνεται όλο και πιο αναξιόπιστο, καθιστώντας την ανάγκη για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις συστήματος. Εάν αυτές οι απαραίτητες ανακαινίσεις δεν ολοκληρωθούν, το αποτέλεσμα είναι συνεχείς διακοπές ρεύματος. Αυτά τα δίκτυα πρέπει επίσης να ενημερωθούν αναλόγως για να ενσωματωθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως σπίτια με ηλιακούς συλλέκτες, αλλά εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο.

2. Φυσικές καταστροφές

Σοβαρές καταιγίδες, ανεμοστρόβιλοι, σεισμοί και τυφώνες μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά και διαταραχή του δικτύου. Και όταν προσθέτετε τη μητρική φύση στην ήδη γηράσκουσα υποδομή, το αποτέλεσμα είναι σημαντική διακοπή λειτουργίας για σπίτια και επιχειρήσεις.

3. Χάκερ Power Grid

Η αυξανόμενη απειλή των χάκερ που είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στη δομή του δικτύου μας και να προκαλέσει διακοπή της ισχύος είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα του συστήματος του δικτύου μας. Οι χάκερ μπόρεσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των διεπαφών ισχύος διαφόρων εταιρειών ενέργειας, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να σταματήσουν τη ροή ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Οι εισβολείς που αποκτούν πρόσβαση σε επιχειρήσεις δικτύου είναι μια σημαντική απειλή που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές ρεύματος στο έδαφος.

4. Ανθρώπινο σφάλμα

Τα περιστατικά ανθρώπινου σφάλματος είναι ο τελευταίος παράγοντας που συμβάλλει στη διακοπή ρεύματος. Καθώς η συχνότητα και η διάρκεια αυτών των διακοπών συνεχίζονται, αυξάνεται το κόστος και τα μειονεκτήματα. Τα συστήματα πληροφοριών και οι κοινωνικές υπηρεσίες όπως η αστυνομία, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες επικοινωνίας κ.λπ., βασίζονται στον ηλεκτρισμό για να λειτουργούν σε ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα.

Είναι το Going Solar μια έξυπνη λύση για την καταπολέμηση της αστάθειας του ηλεκτρικού δικτύου;

Η σύντομη απάντηση είναι ναι, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο εάν η εγκατάστασή σας γίνει σωστά. Η εγκατάσταση εφεδρικών μπαταριών για υπερβολική αποθήκευση ενέργειας και πιο έξυπνες ρυθμίσεις όπως οι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να μας προστατεύσουν από τη διακοπή ρεύματος και να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα στις επιχειρήσεις.

Grid-Tied εναντίον Off-Grid Solar

Η πρωταρχική διαφορά μεταξύ της ηλιακής ενέργειας που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και εκτός δικτύου είναι η αποθήκευση της ενέργειας που παράγει το ηλιακό σας σύστημα. Τα συστήματα εκτός δικτύου δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο και απαιτούν τις εφεδρικές μπαταρίες για την αποθήκευση της υπερβολικής σας ενέργειας.

Τα ηλιακά συστήματα εκτός δικτύου είναι συνήθως πιο ακριβά από τα συνδεδεμένα με το δίκτυο συστήματα επειδή οι μπαταρίες που χρειάζονται είναι δαπανηρές. Συνιστάται να επενδύσετε σε μια γεννήτρια για το σύστημα εκτός δικτύου, σε περίπτωση που χρειάζεστε ενέργεια όταν είναι νύχτα ή όταν ο καιρός δεν είναι ιδανικός.

Ανεξάρτητα από το τι αποφασίζετε, η απομάκρυνση από το αναξιόπιστο δίκτυο τροφοδοσίας και ο έλεγχος από πού προέρχεται η τροφοδοσία σας είναι μια έξυπνη επιλογή. Ως καταναλωτής, δεν θα επιτύχετε μόνο σημαντική οικονομική εξοικονόμηση, αλλά θα αποκτήσετε επίσης ένα πολύ απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας και συνοχής που θα διατηρήσει τη δύναμή σας σε λειτουργία και όταν τη χρειάζεστε περισσότερο.


Ώρα μετά: 26 Φεβρουαρίου-2021